Poradny Brno
Manželské a rodinné poradny

při Centru sociálních služeb v Brně

 

Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy nabízejí bezplatnou (chcete-li i anonymní) psychologickou, terapeutickou a sociální pomoc při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů.

 

Bethesda - manželská a rodinná poradna  Starobrněnská 7, Brno-střed

 

 Poradna Bethesda, Starobrněnská 7 , telefon 542 214 547,  542 212 430 , 731 402 724

E-mailová adresa poradny:  bethesda@volny.cz

 

Konzultaci do poradny na Starobrněnské 7 je možno si domluvit od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 18.00, v pátek 8.30-16.00 na telefonním čísle 542 214 547 nebo  731 402 724 .

Všechny konzultace jsou bezplatné.

 

Informace pro klienty a pravidla poskytování služeb

 

Zaměření poradny:

partnerské a rodinné vztahy - individuální, párové, rodinné či skupinové konzultace, psychoterapie

zvládání zátěžových situací

výchova dětí, školní problémy

sociálně právní poradenství

  

Historie:

Poradna vznikla v listopadu 1990. Byla zřízena na základě smlouvy mezi tehdejším Městským ústavem sociálních služeb Magistrátu města Brna a Biskupstvím brněnským.  Nyní organizačně spadá pod Centrum sociálních služeb, p. o.,  podobně jako jiná sociální zařízení v Brně. Činnost poradny je ukázkou, že církev a stát může dobře spolupracovat.

Od doby vzniku se na poradnu obrátilo přes 10 tisíc klientů. Klienti mohou vystupovat anonymně, nikdo není dotazován na své přesvědčení nebo postoje.

Všichni odborní pracovníci poradny jsou absolventy dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.

 

Pracovníci poradny:

 

MUDr. Jitka Chmelová - vedoucí poradny, rodinný poradce

MUDr. Vlasta Binderová - rodinný poradce

Mgr.  Dana Kalhotková - rodinný poradce

Mgr. Irena Kepáková - rodinný poradce

Mgr. Andrea Múdra - rodinný poradce

PhDr. Jan Vančura, PhD. - rodinný poradce

Mgr. Leoš Zatloukal, PhD. - rodinný poradce

Eva Zbíralová - sociální pracovnice

 

Externí spolupracovníci:

PhDr. Josef Zeman, CSc. - rodinný poradce

PhDr. Alena  Michalová - rodinný poradce

Mgr. Milan Pilát - rodinný poradce

Mgr. Michal Tesař, PhD.- rodinný poradce

 

Informace o poradně Bethesda na webu CSS 

 


 

- - -